Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει, κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που διαθέτει α) πτυχίο μηχανικού ή τεχνικού ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, β) πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων αερίων

Εργασίες Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, Αερισμού & Κλιματισμού

Μελέτη επαγγελματικών/οικιακών χώρων

Εγκατάσταση / Επισκευή / Service

Θέρμανση

Συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίας εταιρείες για τις ανάγκες της θέρμανσης σας.

Κλιματισμός

Συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίας εταιρείες για τις ανάγκες του κλιματισμου σας.

Καλοριφέρ

Συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίας εταιρείες για τις ανάγκες των καλοριφές σας.

Τζάκια-Σόμπες

Συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίας εταιρείες για τα τζάκια και τις σόμπες σας.

Ζήσε στο Κλίμα που σου Ταιριάζει.